Emily Aller

Emily IMG_0699 Emily Aller, 18 år, afslutter 1.g i sommeren 2014. Emily har taget duelighedsprøven og har desuden Advanced PADI og NITROX certifikat. Var med hele turen med Lady Emily i 2012-13 og skal deltage i den første del af turen i sommeren 2014, inden hun i august skal hjem for at fortsætte i 2.g på Virum Gymnasium sammen med sin veninde og rejseledsager, Emilie.